Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:51
-00:38:19
+00:35:31
6792 1913
K30 : 931
296 / 372
-00:22:26
+00:30:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii