Anna Pączkowska

Accenture - Accelerate / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:21
-00:44:49
+00:29:01
4952 1016
K30 : 518
29 4
223 / 373
-00:29:45
+00:25:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii