Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:36
-00:39:34
+00:34:16
6472 4732
M30 : 2098
294 / 373
-00:24:30
+00:30:28
00:54:16
-00:53:59
+00:24:23
2264 2067
91 / 218
-00:28:44
+00:24:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii