Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:36
-00:42:34
+00:31:16
5676 4340
M30 : 1926
247 / 372
-00:26:41
+00:26:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii