Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:12
-00:40:58
+00:32:52
6078 4545
M30 : 2020
294 / 413
-00:23:59
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii