Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:19
-00:34:51
+00:38:59
7506 2333
K30 : 1117
334 / 373
-00:19:47
+00:35:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii