Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:59
-00:34:23
+00:38:38
6902 2214
K20 : 582
171 / 206
-00:24:08
+00:31:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii