Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:29
-00:42:41
+00:31:09
5639 1319
K30 : 658
279 / 438
-00:29:05
+00:20:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii