Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:41:35
+00:32:15
5921 1454
K20 : 462
118 / 174
-00:30:35
+00:29:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii