Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:08
-00:57:02
+00:16:48
952 60
K30 : 31
44 / 373
-00:41:58
+00:13:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii