Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:43
-00:36:27
+00:37:23
7217 2163
K20 : 697
151 / 174
-00:25:27
+00:34:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii