Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:26
-00:43:44
+00:30:06
5329 1168
K30 : 594
230 / 372
-00:27:51
+00:24:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii