Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:24
-00:49:38
+00:29:42
4965 1276
K30 : 591
185 / 298
-00:24:22
+00:23:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii