Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:16
-00:45:29
+00:34:30
5131 4357
154 / 197
-00:41:05
+00:27:48
01:08:18
-00:39:57
+00:38:25
5423 4418
210 / 256
-00:39:57
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii