Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:04
-00:40:06
+00:33:44
6324 1662
K20 : 525
128 / 174
-00:29:06
+00:30:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii