Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:42
-00:39:28
+00:34:22
6508 4748
M30 : 2106
288 / 372
-00:23:35
+00:29:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii