Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:39:50
+00:33:11
5810 1599
K30 : 780
257 / 350
-00:30:01
+00:27:30
01:06:16
-00:37:54
+00:35:56
6894 1981
K30 : 967
304 / 372
-00:22:01
+00:30:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii