Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:32
-01:01:13
+00:18:46
864 824
35 / 260
-00:43:25
+00:12:08
00:51:45
-00:56:30
+00:21:52
1554 1448
67 / 260
-00:45:41
+00:16:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii