Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:08
-00:34:02
+00:39:48
7624 5221
M30 : 2281
340 / 373
-00:18:58
+00:36:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii