Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:24
-00:37:46
+00:36:04
6931 2003
K20 : 642
143 / 174
-00:26:46
+00:33:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii