Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:44
-00:42:26
+00:31:24
5717 1357
K50 : 32
6 / 12
-00:16:38
+00:05:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii