Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:23
-00:27:47
+00:46:03
8286 2826
K60 : 22
12 / 13
-00:01:03
+00:33:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii