Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:50
-00:37:20
+00:36:30
7033 2069
K20 : 668
145 / 174
-00:26:20
+00:33:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii