Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:17
-00:24:17
+00:52:40
8384 2116
302 / 305
-00:09:52
+00:51:05
01:22:14
-00:26:31
+00:53:28
6906 1640
196 / 201
-00:13:34
+00:44:19
01:23:40
-00:24:35
+00:53:47
6476 1550
156 / 158
-00:04:54
+00:51:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii