Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:03
-00:38:07
+00:35:43
6834 1940
K30 : 945
330 / 413
-00:21:08
+00:31:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii