Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:43
-00:40:19
+00:39:01
6690 2259
K30 : 1033
287 / 327
-00:32:56
+00:35:28
01:08:37
-00:23:22
+00:36:40
5465 1816
K30 : 421
226 / 257
-00:12:01
+00:32:50
01:17:43
-00:26:27
+00:47:23
8368 2881
K30 : 1373
362 / 372
-00:10:34
+00:42:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii