Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:05
-00:32:05
+00:41:45
7881 5318
M20 : 1320
241 / 263
-00:14:58
+00:40:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii