Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:35
-00:43:35
+00:30:15
5378 1191
K20 : 367
154 / 263
-00:26:28
+00:29:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii