Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:37:26
-00:10:49
+01:07:33
6621 1636
260 / 260
+01:02:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii