Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:16
-00:28:54
+00:44:56
8193 5432
M30 : 2361
390 / 413
-00:11:55
+00:41:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii