Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:17
-00:46:58
+00:31:24
4180 566
172 / 260
-00:36:09
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii