Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:29
-00:37:41
+00:36:09
6946 2011
K30 : 976
349 / 438
-00:24:05
+00:25:34
00:29:41
-00:19:03
+00:13:14
687 687
50 / 142
-00:13:38
+00:07:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii