Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:14
-00:36:56
+00:36:54
7114 5005
M70 : 4
2 / 3
-00:26:08
+00:03:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii