Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:42
-00:15:02
+00:17:15
1399 1399
62 / 87
-00:06:45
+00:11:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii