Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:17
-00:19:27
+00:12:50
615 615
28 / 106
-00:16:08
+00:07:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii