Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:56
-00:13:48
+00:18:29
1609 1609
5 / 7
-00:05:22
+00:06:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii