Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:42
-00:13:17
+00:46:45
6113 2231
K30 : 534
260 / 261
-00:02:07
+00:41:23
00:37:54
-00:10:50
+00:21:27
1931 1931
101 / 112
-00:09:21
+00:21:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii