Dominika Sapor

TRI ENGINES / TRI ENGINES
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:24:04
-00:24:40
+00:07:37
46 46 1 1
3 / 89
-00:18:43
+00:04:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii