Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:24
-00:13:20
+00:18:57
1657 1657
68 / 89
-00:07:23
+00:15:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii