Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:28
-00:41:17
+00:38:42
5908 1103
131 / 150
-00:17:14
+00:29:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii