Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:43
-00:23:01
+00:09:16
140 140
8 / 87
-00:14:44
+00:03:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii