Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:12
-00:31:50
+00:47:30
7256 2653
K30 : 1221
329 / 335
-00:11:11
+00:43:29
00:39:58
-00:08:46
+00:23:31
2052 2052
108 / 112
-00:07:17
+00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii