Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:07
-00:14:37
+00:17:40
1498 1498
60 / 84
-00:13:04
+00:12:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii