Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:19
-00:41:26
+00:38:33
5880 1090
170 / 197
-00:37:02
+00:31:51
01:05:40
-00:42:35
+00:35:47
4996 835
191 / 256
-00:42:35
+00:27:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii