Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:15
-00:17:29
+00:14:48
954 954
43 / 106
-00:14:10
+00:09:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii