Agnieszka Szymańczuk

REH-MED Agnieszka Szymańczuk
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:20:40
-00:28:04
+00:04:13
6 6 1
2 / 89
-00:22:07
+00:00:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii