Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:41:07
-00:07:37
+00:24:40
2101 2101
88 / 89
-00:01:40
+00:21:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii