Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:34
-00:50:41
+00:27:41
3207 2859
126 / 256
-00:50:41
+00:19:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii