Agnieszka Foryś

Reebok Run Crew
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:52:40
-00:50:39
+00:22:59
2128 340
K30 : 153
2
97 / 232
-00:40:36
+00:16:55
00:26:33
-00:22:11
+00:10:06
214 214 1
8 / 91
-00:18:28
+00:02:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii