Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:30
-00:18:14
+00:14:03
834 834
30 / 87
-00:09:57
+00:08:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii